Museum Haus Konstruktiv | «Visionäre Sammlung Vol 19» | Jochem Hendricks | Videotrailer by Mélanie Moser 2012